Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2015

reebellioous
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
— ;)
reebellioous
4395 e0b6
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viaswinka swinka
2763 29df 500
Reposted fromget-fit get-fit viaabove above
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaabove above
reebellioous
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viaRedPenny RedPenny
8105 44c6 500
Reposted fromnosmile nosmile viaRedPenny RedPenny
reebellioous
Reposted fromnokturnal nokturnal viayounganna younganna
5636 8425 500
Reposted fromIkanike Ikanike viayounganna younganna
reebellioous
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viarajska rajska
reebellioous
Reposted frommisfitsTV misfitsTV viaRedPenny RedPenny
reebellioous
6215 3de6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaswinka swinka
reebellioous
Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli.
— Quebonafide x Kuban x Kupa Knap - Żadnych Zmartwień
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty

January 07 2015

reebellioous
7636 fd46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaambaje ambaje
reebellioous
Pisze do mnie wiele kobiet, które uważają, że szczęście da im facet. Nie, nie da. Bo to tylko taki sam element dekoracji przedpokoju jak buty na obcasie, który ma zagłuszyć lęk czy wszystko jest z naszym życiem w porządku.
— pokolenie Ikea.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
reebellioous
Głównym problemem osób cierpiących na borderline jest to, że nie wiedzą, kim są. Prezentują różne obrazy siebie. Raz zachowują się kompetentnie, myślimy: „o! to ktoś kto umie to i to!”. Ale innym razem ten ktoś, tego samego nie umie. Jego kompetencje zależą od nastroju, od kontekstu, są ulotne, łatwo się gubią...
— Borderline, czyli osobowość z pogranicza
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
reebellioous
8156 4edb 500
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless
reebellioous
Reposted fromweightless weightless
reebellioous
4159 f2f3
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl